Een verslag van natuurvriend Pieter

11 mei 2017

We zijn naar de Hempolder geweest en we hebben daar vogels gekeken en we hebben  verschillende vogels gezien.
De mus, putter, meerkoet, lepelaar, kieviet, mantelmeeuw, grutto, krakeend, tureluur, kwikstaart, nijlganzen, zwaluw en het visdiefje.

Daarna zijn we naar het Uitgeestermeer gegaan waar peter als eerste een wezel zag! We zagen daar ook koolmezen, padden, kikkers en een zwartkopmees.
Groetjes Pieter

tureluur