Genieten in het Noordhollands duinreservaat in Heemskerk

We hebben keuze genoeg in duingebieden en omdat een van de deelnemers uit Heemskerk komt zijn we naar de duinen in Heemskerk gegaan. Een heel ander gebied dan bijvoorbeeld de AWD. Het is een kalkrijk en hert-arm duingebied en er groeit en bloeit dus van alles wat je in de AWD niet ziet. Mooie bloemen, fleurige en geurende struiken. Hierdoor zijn er ook veel meer zangvogels die de struiken gebruiken als veilig nestgebied. Peter, de vogelaar, kon zijn lol niet op. Er waren zoveel zingende vogels dat gewoon niet meer te onderscheiden was welke vogel nu welk geluid maakte. Ook aan rovers geen gebrek, we zagen zelfs een havik.  We hebben een paar uur over de royale wandelpaden gelopen en Pieter zag iedere keer weer andere mooie insecten die we samen op naam brachten. Bij het naar huis brengen zeiden de heren alweer naar de volgende keer uit te kijken!1-17-5 HBI penp 1